FS700P
  x 0
-
1. FS701P-G0,G1(1)
2. FS701P-G0,G1(2)
3. FS703P-G2(1)
4. FS703P-G2(2)
5. FS703P-G2B,G2C(1)
6. FS703P-G2B,G2C(2)
7. FS703P-G3,G4(1)
8. FS703P-G3,G4(2)
9. FS703AP-G4,FS703BP-G4(1)
10. FS703AP-G4,FS703BP-G4(2)
11. FS713P-G0,FS713AP-G0(1)
12. FS713P-G0,FS713AP-G0(2)
13. FS701TP-G0(1)
14. FS701TP-G0(2)